Onze school

Elk kind is actief, nieuwsgierig en leergierig. Het heeft een aangeboren drang zich te ontwikkelen. Wat het op een bepaald moment wil leren, ligt aan de ontwikkelingsfase waarin een kind zich bevindt. In elke fase staat het open voor een aantal specifieke leergebieden waarin het zich heel intensief kan ontwikkelen. Het Montessori-onderwijs spreekt in dit verband over de ‘gevoelige periode’. Onze leerkrachten maken daarvan maximaal gebruik. Zij bieden in elke fase specifieke materialen en een passende leeromgeving aan om leerlingen optimaal te kunnen begeleiden. 

"Niemand kan vrij zijn zonder zelfstandig te zijn"

Ons onderwijs

Op basisschool Montessori zijn kinderen verdeeld over heterogene onderbouw-, middenbouw- en bovenbouwgroepen. In elke bouw zijn leerlingen een keer de jongsten, de middelsten en de oudsten. Zo leren ze elkaar te helpen en ontwikkelen ze een hoge mate van zelfstandigheid. Bij elke bouw past bovendien een fase. Kinderen doorlopen achtereenvolgens de fase van de ontdekker, de verkenner en de wetenschapper. Ze kunnen zichzelf zijn en mogen zich in hun eigen tempo ontwikkelen. 

Oriëntatie op jezelf en de wereld

Het kosmisch onderwijs (oriëntatie op jezelf en de wereld) neemt op onze school een belangrijke plaats in. Ons onderwijs is voor kinderen inzichtelijk en betekenisvol. We houden rekening met de instructiebehoefte van het kind en leggen veel nadruk op verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Er zijn vakdocenten voor muziek, handvaardigheid , tekenen en gymnastiek en er is een breed aanbod aan culturele projecten. Voor kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning heeft de school een ondersteunigsaanbod. 

 

Vaardigheden voor de 21e eeuw

We bieden de essentiële Montessori-materialen aan om te zorgen dat kinderen op verschillende manieren kunnen leren. Daarbij gaat het niet alleen om het verwerven van kennis, maar vooral om de manier waarop er wordt geleerd. Het inzien van leerstijlen en de brede ontwikkeling zijn belangrijk voor de ontplooiing van het kind. Alle zintuigen komen bij het leren aan bod. We geven leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden mee. Zo kunnen ze optimaal functioneren in de 21e eeuw. 

werk

huisstijl

snappet

huisstijl

De buurt

Ons kindcentrum bevindt zich middenin het historische centrum van Maastricht, in een monumentaal pand met ruime lokalen. Het kindcentrum bestaat uit drie delen die met elkaar verbonden zijn. Kinderen maken gebruik van verschillende faciliteiten, zoals een handvaardigheidlokaal, keuken, gymzaal en bibliotheek. Als enige Montessori-school in Zuid-Limburg die is aangesloten bij de Nederlandse Montessori Vereniging wordt onze school bezocht door leerlingen uit de hele regio. 

Cultuur én natuur

We zijn erg trots op onze verrassend grote binnentuin. We hebben ervoor gezorgd dat alle kinderen in de tuin een plek kunnen vinden. Zo zijn er een natuurspeelplaats, educatieve tuin, sportplekken en klimtoestellen. Cultuur en natuur liggen letterlijk om de hoek. We maken er veelvuldig gebruik van met bezoeken aan onder meer de Hoge Fronten, musea en theater. Of aan de St. Servaaskerk, de Joodse Synagoge en de Moskee.

 

Ouderbetrokkenheid

Ouders helpen op onze school onder meer in de bibliotheek, met brigadieren, met koken, in de tuin en met versieren. Onze helpende handen-app laat ouders weten wanneer we hun hulp kunnen gebruiken. Ook denken ouders mee in de Ouderraad en Medezeggenschapsraad. 

Zelfredzaam

Betekenisvol leren

Grote binnentuin

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren